Reinigen en regenereren van roetfilters en katalysatoren

Personenwagen & lichte vracht

Zeker bij dieselwagens die meestal maar korte ritten maken, stapelen de roetdeeltjes zich sneller op in de filter. Bij langere trips komt de motor voldoende vaak op toerental en reinigt de roetfilter als het ware zichzelf. Toch is het na verloop van tijd aangeraden om de roetfilter een grondige face-lift te geven, zodat de doorstroom in het uitlaatsysteem optimaal blijft.

Onze roetfilterbehandeling: anders en beter dan klassiek onderhoud?

De roetfilters van personenwagen of voertuigen voor lichte vracht zijn in wezen niet ontworpen voor reiniging. Wie als particulier of als garagehouder iets aan de roetfilter wil doen, moet zijn toevlucht nemen tot ofwel geforceerde regeneratie, ofwel tot additieven - maar dat zijn niet meer dan lapmiddeltjes. Uiteraard is er nog de duurdere optie: een nieuwe roetfilter - iets wat al snel wordt voorgesteld.  

Een mechanische reiniging bij Difitec overstijgt de kwaliteit van de klassieke lapmiddelen, tegen een lagere kostprijs dan een nieuwe filter. Het is de enige échte manier om op een kostenefficiënte manier weer de baan op te gaan met een filter die zo goed als nieuw presteert. 

Waarom moet mijn roetfilter eens goed mechanisch gereinigd worden?

Zoals we hierboven al stelden, zal de reiniging tijden een klassieke onderhoud ontoereikend zijn. Een niet goed onderhouden roetfilter, die kan schade veroorzaken: aan de filter zelf, aan de motor of andere storingen veroorzaken. Andere kosten dus die je duurder te staan komen dan de kost van een doorgedreven mechanische reiniging.

Wanneer moet mijn roetfilter gereinigd worden?

Voor een personenwagen zal dat 1 à 2 keer zijn gedurende zijn hele levensduur, of om de 100.000 à 150.000 kilometer - afhankelijk van het gebruik van uw wagen voor korte of lange ritten. 

Uw roetfilter, voor, tijdens en na de behandeling: 
  • fotos-difitec-113.JPG
  • fotos-difitec-132.JPG
  • fotos-difitec-112.JPG